De rioleringswerkzaamheden in het centrum van Hoeven zijn flink vertraagd.

16 november zouden de werkzaamheden en bijbehorende overlast achter de rug meten zijn, maar door allerlei onvoorziene omstandigheden is dat niet gelukt. 

Volgens wethouder Jan Mollen is dat overmacht, maar wordt er met man en macht gewerkt om ervoor te zorgen dat het werk voor eind februari klaar is. "Maar dan moet er niets meer tegen zitten", aldus Mollen.

In het voorjaar van 2016 ging de eerste schop in de grond. De werkzaamheden aan het riool in de Hofstraat en de Bovendonksestraat zijn noodzakelijk om een geheel nieuwe riolering aan te leggen waarbij het hemelwater voortaan wordt gescheiden van het afvalwater.

Ook is er een retentiekelder voor 300 kubieke meter water aangelegd. De operatie, die in totaal werd geschat op 1,3 miljoen, moest onder andere een einde maken aan de wateroverlast in het centrum van Hoeven. Het rioolwerk in de Hofstraat en de Bovendonksestraat was namelijk al aan vervanging toe, maar de gemeente wilde van de gelegenheid gebruik maken om de situatie te optimaliseren.

Retentie

Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd waarbij het hemelwater gescheiden blijft van het afvalwater, zodat het niet zo intensief gereinigd hoeft te worden. Dat hemelwater kan opgeslagen worden. Op het parkeerterrein tegenover Albert Heijn aan de zijde van Bovendonk is reeds een retentiekelder aangelegd waar maar liefst 3000 kubieke meter water opgeslagen kan worden om na hevige regenval gefaseerd af te kunnen voeren.

Een hele operatie die ongeveer zes maanden zou duren. "Maar het heeft niet echt meegezeten", zegt wethouder Jan Mollen desgevraagd. "We hebben tegenslag gehad met een kabel van Enesco, zijn twee keer asbest tegen gekomen, deden archeologische vondsten in de vorm van een oude herberg... Dat soort dingen werken er niet aan mee natuurlijk. Het één en ander heeft tot gevolg dat de weg langer opengebroken is."

"Dat is niet fijn voor omwonenden en het verkeer, dat beseffen we ons zeker. Voor de winkeliers was het in de drukke decembermaand ook niet prettig om extra parkeervakkan te missen. Om die reden hebben we besloten om op de waterretentie waar eerst het milieuparkje stond, puinverharding aan te brengen. Zo konden we tijdelijk extra parkeerplaatsen realiseren, zodat de winkeliers tijdens de drukste tijd van het jaar niet te veel last hadden van de werkzaamheden."

Optocht

Volgens Mollen duurt het nog wel even eer de hele operatie achter de rug is. "We hadden natuurlijk het liefst gehad dat alles in november achter de rug was, want dit is voor niemand prettig. Ik hoop dat het eind februari allemaal klaar is, maar dan moet er niks tegen zitten. Desalniettemin ga ik ervan uit dat het geen problemen hoeft op te leveren voor de carnavalsoptocht", zo besluit Mollen.