De gemeente Halderberge spreekt in haar eerste inschatting van de vuurwerkschade rondom de jaarwisseling in Halderberge van 2.940 euro. 

Het betreft enkel vuurwerkschade aan gemeentelijke eigendommen, zoals afvalbakken en verkeersborden. De vuurwerkschade is daarmee drastisch verminderd, want tijdens de voorgaande jaarwisseling was nog sprake van bijna vijfduizend euro aan schade.