De gemeente Halderberge heeft twee potjes waar de startersleningen en duurzaamheidsleningen uit worden verstrekt, maar dat budget wordt in 2017 samengevoegd. 

Voor starters is er een bedrag van 160.000 euro beschikbaar en voor aanpassingen op het gebied van duurzaamheid 200.000 euro. Het geld voor de starters is echter bijna op en daarom wordt er nu 120.000 euro vanuit het andere budget overgeheveld.

In 2017 wil de gemeente er echter een budget van maken. Ook de blijverslening die bedoeld is om mensen langer thuis te kunnen laten wonen, wordt daar volgens het college te zijner tijd aan toegevoegd.