De subsidieaanvragen voor het KinderVakantieWerk (KVW’s) worden niet opnieuw overwogen. Dat meldt wethouder Toine Theunis van Subsidieverlening. 

De Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, de Nieuwe Democraten en de VLP hadden vragen gesteld, nadat dat alle verzoeken om financiële steun van de KVW’s uit de stad en dorpen waren afgewezen.

Een beoordelingscommissie die bestaat uit acht personen bekijkt welke aanvragen wel of geen subsidie krijgen. Zij verdelen het beschikbare budget uit de pot 'Activiteitensubsidie sport, recreatie en cultuur.' In totaal is er 150.000 euro beschikbaar.

De zeven partijen benadrukken dat de KVW’s een belangrijke factor zijn voor de leefbaarheid. In de dorpen zou het kindervakantiewerk zorgen voor een grote sociale binding die van belangrijke maatschappelijke waarde is: "Vele kinderen, jong en oud, komen samen. Ouders bezoeken de activiteiten, de kinderen groeien vaak door naar de leiding en blijven uiteindelijk meestal ook in hun verdere leven in de (dorps-)samenleving actief."

Een jaar eerder werd de subsidieaanvraag voor de KVW’s ook al afgewezen. De gemeenteraad nam toen een motie aan waardoor er extra geld beschikbaar kwam. Op deze manier konden de kindervakantieweken in de stad en dorpen toch doorgang vinden. De raad drong ook aan op uitbreiding van de beoordelingscommissie. Leden zou ook uit de dorpen moeten komen of feeling moeten hebben met activiteiten die daar gebeuren.

De Roosendaalse Lijst, VVD, PvdA, GroenLinks, de Nieuwe Democraten en VLP stellen voor een aparte leefbaarheidssubsidie in te stellen als de criteria voor de algemene activiteitensubsidie ‘te streng’ zijn voor de KVW’s. Zij denken aan de invoering van een regeling waarbij dorps- en wijkraden zelf kleine activiteiten kunnen beoordelen en eventueel zelf kunnen ondersteunen. Toine Theunis zegt toe hier graag aan mee te willen werken als de gemeenteraad daar behoefte aan heeft.

Zorgvuldig

De wethouder wil de subsidieaanvragen niet opnieuw bekijken: "Het beoordelen van de subsidieaanvragen is een proces dat ieder jaar uiterst zorgvuldig wordt uitgevoerd." Daarbij wordt gekeken of verzoeken voldoen aan de doelstellingen van de gemeente. Dat is de jeugd op een gezond gewicht brengen, sport en bewegen stimuleren en cultuur bevorderen.