De gemeente Halderberge gaat bij alle basisscholen in de gemeente Dick Bruna-borden plaatsen met daarop afbeeldingen als Nijntje en Knorretje.

Uit onderzoek blijkt dat automobilisten automatisch hun snelheid minderen en beter opletten waardoor er twintig procent minder ongelukken gebeuren. Bovendien spreekt het kinderen aan en fleurt het de omgeving op.

De gemeente gaat tevens op verzoek van omwonenden snelheidsremmende maatregelen treffen op de Bovendonksestraat in Hoeven en in de Watergraaflaan in Oudenbosch. De gemeente heeft hiervoor 20.000 euro beschikbaar uit het investeringsprogramma Verkeer en Parkeren.

Ieder jaar komt er 20.000 euro vrij dat de gemeente Halderberge wil besteden aan de grootste verkeergerelateerde knelpunten en parkeerproblemen. Voorgaande jaren werd dit bedrag vooral ingezet op parkeerproblemen, maar dit keer is de verkeersveiligheid het onderdeel waar geld en aandacht aan wordt gegeven.

Knelpunten

Wethouder Jan Mollen: "Recent hebben we te horen gekregen dat we geld vanuit het Rijk krijgen om bepaalde knelpunten aan te pakken, maar deze 20.000 euro is hebben we al gereserveerd en komt dus uit het investeringsprogramma." 

"Daarmee gaan we op korte termijn de grootste problemen oplossen. In de Bovendonksestraat in Hoeven en in de Watergraaflaan in Oudenbosch wordt veel overlast door bewoners ervaren. Daar willen we graag een einde aan maken, want een fijne leefomgeving is enorm belangrijk."

Handhaven

Er komen om die reden snelheidbeperkende maatregelen op de Bovendonksestraat in Hoeven. "Daar hebben we onlangs tussen de rotonde Achter ‘t Hof en de Hertog Janlaan de snelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur. Om dat ook af te dwingen was een infrastructurele maatregel nodig", zegt wethouder Jan Mollen.

Ook op het gedeelte van de Watergraaflaan in Oudenbosch aan de zijde van de Spoorlaan wordt volgens de gemeente te hard gereden. "Na realisatie van deze verkeersmaatregelen zijn deze wegen beter ingericht als 30 km zone en kunnen we beter handhaven", zegt hij.

Verkeersborden

Mollen is ook blij dat het budget ingezet wordt voor de verkeersborden van Dick Bruna: "Schoolomgevingen zijn altijd druk, vooral tijdens het halen en brengen van de kinderen. Dan kun je niet echt snel rijden, maar het is belangrijk dat automobilisten zich altijd bewust zijn van het feit dat ze in een kinderrijke omgeving rijden. Daarom willen we mede van het beschikbare bedrage Dick Bruna-borden gaan plaatsen."

"De ervaring leert dat er bij aanwezigheid van zo’n bord twintig procent minder ongelukken gebeuren, omdat de kleurrijke afbeeldingen je meteen aan kinderen doet denken. Bestuurders blijken zachter te gaan rijden en oplettender te zijn als ze zo’n bord hebben gepasseerd. Beter gedrag in het verkeer, dat is wat we willen. Zo’n Dick Bruna-bord geeft toch een heel andere beleving dan gewoon een bordje met 15km. Daar willen we dan ook graag in investeren."