Dankzij inzet bewoners van Bredaseweg-Zuid wordt hun straat een stuk veiliger

Een aantal bewoners aan de Bredaseweg-Zuid, tussen de Griendweg en de Philipslaan, maakte zich al geruime tijd zorgen over de snelheid waarmee het gemotoriseerd verkeer over hun straat denderde.

Er van uitgaande dat ‘voorkomen altijd beter dan genezen’ is vormden ze een werkgroep, die zich ten doel had gesteld de veiligheid te vergroten en bij te dragen aan een schonere buurt.

De participatiewetgeving is er inhoudelijk op gericht dat burgers een steentje bijdragen en initiatieven ontwikkelen die ten goede komen aan de eigen buurt en omgeving. Deze burgerinitiatieven zijn al op diverse plaatsen in de stad ontwikkeld.

Groot voordeel hierbij is tevens dat de gemeente op actieve wijze ondersteunt en zo nodig ook zaken faciliteert.

Plannen

Heel veel bewoners aan de Bredaseweg ergerden zich mateloos aan de hard rijdende auto’s, die dagelijks de buurt onveilig maakten. Enkelen van hen verzamelden zich en bezochten een inloopspreekuur in buurthuis Kalsdonk.

"Daar kregen we te horen dat in het kader van de participatiewet een initiatief van ons uit zou moeten gaan, maar ook dat de gemeente daar waar mogelijk ondersteuning zou bieden", zegt Johan Batenburg over de eerste stap naar oprichting van een werkgroep.

"Nadat er een wijkschouw was uitgevoerd, kwamen de problemen van onze straat tussen de Griendweg en de Philipslaan duidelijk aan het licht. Omdat wij zelf het initiatief zouden moeten nemen, zodat er iets aan de situatie zou veranderen, hebben we een werkgroep opgericht, die zich daarop ging focussen".

Johan Batenburg, Kees Schepers, Hans Terhell, Mark Elzinga en Marian Legranse gingen in overleg met elkaar en maakten een plan van aanpak.

Kees Schepers daarover: "We benaderden de 120 gezinnen die aan dit deel van de Bredaseweg wonen, duidden de onveiligheid van de straat als belangrijkste probleem en vonden de steun die we nodig hadden om onze plannen verder uit te werken."

"Wat ons uiteindelijk te doen stond was duidelijk: van onze straat een 30-km-zone maken, de verlichting van de straat optimaliseren, duidelijke markering in de parkeervakken aanbrengen en gebladerte en zwerfvuil opruimen om een fraaier aanzien te creëren."

Uitwerking

Afgelopen zaterdag was het dan zover. Zo’n 17 buurtbewoners hadden zich opgegeven om te komen helpen, de gemeente faciliteerde door de straat af te sluiten, betonblokken beschikbaar te stellen en te helpen bij het verwijderen van een drietal linden.

Batenburg licht met name het laatste toe: "De 3 bomen die zijn verwijderd, zorgden eigenlijk voor veel overlast. Niet alleen het bladafval, maar meer nog het afschermen van de straatverlichting. Ze stonden in feite te dicht bij de lantaarnpalen, waardoor er te weinig licht op straat viel."

Zes grote wit geschilderde blokken werden op de weg gelegd en markeerden de nauwere doorgangen. Bewoners waren ook in de weer met het ophangen van 30-kilometer-bordjes, zodat het voor iedereen duidelijk is dat dit deel van de Bredaseweg een 30-km-zone is geworden.

Maar de grootste opbrengst zit hem ongetwijfeld in het gezamenlijk dragen van verantwoordelijkheid en de manier waarop de buurtbewoners met elkaar zijn gaan samenwerken.  

"Die opbrengst vertaalt zich in de nadere kennismaking die we met elkaar hebben gemaakt en het gemeenschappelijke doel om onze buurt een stukje veiliger en leefbaarder te maken", vat woordvoerder Batenburg de opbrengst van dit burgerinitiatief samen.

 

 

 

NUwerk

Tip de redactie