Meer mensen met arbeidsbeperking aan de slag voor gemeente

De gemeente Halderberge heeft drie mensen met een arbeidsbeperking een contract van een half jaar aangeboden.

Zij gaan aan de slag in de catering en voor de buitendienst. De gemeente is verplicht om vijf van dit soort garantiebanen beschikbaar te stellen voor mensen die niet zelfstandig in staat zijn om het minimumloon te kunnen verdienen, bijvoorbeeld door een lichte beperking.

Halderberge gaat echter een stapje verder en stelt 6 fte beschikbaar. “Deze mensen zijn enorm waardevol en kunnen een belangrijke bijdrage leveren. We willen als werkgever heel graag het goede voorbeeld aan andere werkgevers geven in de hoop dat ze ook kiezen voor (meer) garantiebanen”, aldus wethouder Frits Harteveld.

Elke organisatie is volgens de Participatiewet verplicht om een bepaald aantal mensen in dienst te nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het aantal zogenaamde garantiebanen is per organisatie afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

"De plekken dit wij invullen als werkgever staan los van het werk dat wij uitbesteden aan de WVS. Dus de schoonmakers die bijvoorbeeld in het gemeentehuis aan het werk zijn, hebben geen garantiebanen. We zijn verplicht om in 2017 vijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te hebben en momenteel zitten wij op 2,22 fte", zegt wethouder Harteveld.

Blij

Per 1 januari gaan er echter drie medewerkers aan de slag. "Zij gaan aan de slag voor de binnendienst en in de catering. Ook gaan langdurig zieke medewerkers op deze manier tijdelijk vervangen worden. Deze mensen hebben wel wat extra begeleiding nodig en daar gaan wij dan ook zeker voor zorgen."

"Mijn ervaring is dat deze mensen enorm blije en waardevolle medewerkers zijn. Zij zijn een hele goede aanvulling voor onze gemeente en hopelijk zien ook heel veel andere bedrijven dit in", zegt hij.

Gesprek

Harteveld is trots op de manier waarop de samenwerking op het gebied van de garantiebanen tot stand is gekomen.

"Het traject is gestart met een Prettig Gesprek in oktober. De deelnemers hebben geen sollicitatiegesprek, maar gaan gewoon ontspannen met onze teammanagers aan tafel zitten om te kijken wat ze kunnen, waar hun interesses liggen en wat zij interessant vinden."

"Dit hebben we met zes mensen gedaan en met drie hadden we een match. Met de andere drie gaan we nog verder in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld middels een stage om hen verder te helpen", zegt hij.

Inspireren

De drie werknemers krijgen een contract van een half jaar. "Daarna kijken we of het contract om wordt gezet in een vest dienstverband of dat we op met elkaar een andere weg inslaan. Ik hoop in ieder geval dat, nu wij een fte meer op deze wijze invullen, dat ook andere ondernemers in onze gemeente inspireert om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, voor zover zij dat nog niet doen."

Tip de redactie