Basisschool De Klimroos krijgt zes nieuwe lokalen

Openbare basisschool De Klimroos krijgt zes nieuwe schoollokalen. Die komen in een semipermanent gebouw op de plek waar nu drie nog drie versleten noodlokalen staan. 

"Die voldoen niet meer aan de normen en zijn compleet verzakt", vertelt schooldirecteur Ron van Meel. Tegelijkertijd kunnen drie groepen die nu nog vanwege ruimtegebrek zijn gehuisvest op de katholieke buurschool De Cortendijck straks terug naar De Klimroos.

"We zijn hier erg blij mee. In totaal zijn we zo’n acht jaar bezig geweest om dit voor elkaar te krijgen", vertelt directeur Ron van Meel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal heeft inmiddels ingestemd met de vervanging van de noodlokalen. Die zijn tot op de draad toe versleten. Wel moet de gemeenteraad nog goedkeuring geven. Als die heeft ingestemd, starten de werkzaamheden op De Klimroos rond de carnavalsvakantie.

Speelzaal

De bouw duurt dan ongeveer zes weken. "De leerlingen die nu les krijgen in deze noodlokalen kunnen dan tijdelijk terecht in de speelzaal en een lokaal waar nu peuters zitten. Eind maart of begin april kunnen deze scholieren dan terecht in de semipermanente voorziening", verwacht Van Meel. Ook de kinderen van de Klimroos die nu op de Cortendijck zitten kunnen dan over. Van Meel is erg blij dat alle leerlingen dan op één locatie zijn gehuisvest. In totaal telt De Klimroos 510 leerlingen en is daarmee veruit de grootste school in de wijk Kortendijk.

Toch zit Van Meel dan nog niet stil. Als de nieuwbouw is opgeleverd, heeft de Klimroos nog altijd twee noodlokalen. Die wil de school op korte termijn vervangen door permanente vertrekken die onderdeel uitmaken van het schoolgebouw.

"Daarmee starten we waarschijnlijk begin volgend schooljaar." Ook wordt hard gewerkt aan het realiseren van extra voorzieningen op school. Zo streeft de Klimroos naar een kinderdagverblijf voor de kleinsten van nul tot vier jaar oud en naar een tussenklas voor leerlingen die nog niet toe zijn aan de overstap naar de middelbare school. "We willen een zo compleet mogelijke school zijn voor kinderen van nul tot veertien jaar oud", besluit Van Meel.

Tip de redactie