Gemeente Rucphen haakt aan bij Belastingsamenwerking

De gemeente Rucphen wil alsnog aansluiten bij de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om per 1 januari 2018 een samenwerking aan te gaan.

Dat betekent dat vier medewerkers die verantwoordelijk zijn deze werkzaamheden worden ondergebracht bij de Belastingsamenwerking.

Het college nam reeds in 2014 al het besluit om toe te treden tot de Belastingsamenwerking. Later bleek dat er het behoorlijk rommelde binnen deze dienst. "We hebben toen besloten om niet aan te sluiten bij de Belastingsamenwerking", vertelt wethouder Cees Evers. Inmiddels is er op de orde op zaken gesteld. Evers acht nu de tijd rijp om alsnog aan te haken.

Voordelen

"We hebben daarover overleg gehad met de Medezeggenschapsraad en zij hebben ingestemd.
Bij de Belastingsamenwerking liggen ook kansen voor het personeel. Daar hebben zij meer kansen om zich bijvoorbeeld te specialiseren. Ook biedt het voordelen voor de gemeente. De continuïteit van de werkzaamheden is beter geborgd, de werkgelegenheid blijft behouden en de kosten voor onze gemeente zijn bij uitbesteding lager", vertelt Evers.

Bij ingewikkelde vragen hoeft de gemeente niet langer mensen van buiten in te schakelen. Bij de Belastingsamenwerking werkt een groot aantal ambtenaren met ieder hun eigen kennis. Zij kunnen vaker een beroep op elkaar doen.

Heffingswerkzaamheden

De Belastingsamenwerking West-Brabant voert de heffings- en invorderingswerkzaamheden al uit voor waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht en Zundert.

Wethouder Martien de Bruijn benadrukt dat de overgang naar deze dienst die is gevestigd in Etten-Leur zorgvuldig gebeurt: "Zowel voor onze inwoners als onze medewerkers. Daarom zal de samenwerking in 2017 vorm krijgen via een aantal deelprojecten. Onze medewerkers zullen de werkzaamheden voor de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) in nauwe samenspraak uitvoeren met de collega’s van de BWB. Processen, systemen en bestanden kunnen zo al op elkaar worden afgestemd."

 Voor de vier ambtenaren die nu nog in dienst zijn van de gemeente is een maatwerkplan opgesteld. De gemeenteraad neemt op 14 december een definitief besluit.

NUwerk

Tip de redactie