Het Bergs college heeft besloten een subsidieaanvraag in te dienen voor een snelfietsverbinding tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. Het gaat om een aanvraag bij het ministerie die loopt via de provincie ter waarde van 1,7 miljoen euro. 

Het totale project moet ongeveer het tienvoudige gaan kosten. Bij dergelijke paden komen fietsers zo weinig mogelijk kruispunten en andere obstakels tegen. "We zien dat steeds meer mensen met een elektrische fiets rijden en daardoor korter over een route rijden. Met zo’n fiets leg je snel grotere afstanden af en ben je in een half uur in Bergen op Zoom", meldt het college.