Hoewel de kerk van Sprundel al menig gezelschap naar dit dorp lokt, slaat een initiatiefgroep de nden ineen om Sprundel nog aantrekkelijker te maken. 

Het project ‘beleef Sprundel’ met als doelstelling het dorp toeristisch op de kaart te zetten is hiervan het resultaat. Eén de van de speerpunten in dit project is het herstellen van de 'Geheimen van de Rozenkrans'; een vijftiental staties die deel uit maken van het Fatimapark en na zeventig jaar toe zijn aan een opknapbeurt. Het eerste budget is op ludieke wijze binnengehaald, een startbijdrage beschikbaar gesteld door Landstad De Baronie.

"We hebben de kosten van de renovatie beraamd op zo’n twintigduizend euro", laat een van de initiatiefnemers, Ad Meijer, weten. Meijer vertegenwoordigt Parochie Heilige Joannes de Doper. De projectgroep bestaat verder uit vertegenwoordigers van Molenstichting De Hoop Sprundel, Heemkundekring Onder de Baronie en Markiezaat Sprundel, Stichting Dorpswerk Sprundel en de Ondernemersvereniging Sprundel.

Renovatie

Een rondje door het processiepark laat zien dat renovatie geen luxe is. Bijna alle figuurstukken op de medaillons missen het hoofd. De vijftien staties zijn onderverdeeld in drie groepen te herkennen aan hun kleur en beeltenis. Zo toont de eerste groep de Blijde Geheimen waaronder de annunciatie.

De tweede groep legt de Droevige Geheimen bloot als de Kruisiging, de laatste groep, de Glorievolle Geheimen, bevatten beelden van onder andere de Hemelvaart. "Feitelijk missen we de Geheimen van het Licht. In een moderne variant willen we deze groep realiseren", aldus Adrie van Ginneken, alias pastoor Maertens.

Informatieborden

De medaillons bestaan uit gips met glazuur. Voor het herstel is een Belgisch bedrijf benaderd, hetzelfde bedrijf dat de staties van het processiepark te Sint Willebrord heeft vernieuwd. De gemetselde kruizen die als omlijsting dienen worden door vrijwilligers gerenoveerd, zo ook de hofjes eromheen. "En iedere statie krijgt een informatiebord met uitleg van het beeldverhaal", vult Meijer aan.

Behalve de startbijdrage van Landstad De Baronie doet de initiatiefgroep een beroep op het Toeristisch Fonds. Ook heeft men gesprekken om deze processieomgang op de monumentenlijst te krijgen "Dat biedt weer extra mogelijkheden", aldus Meijer. Tot slot wordt ook een beroep gedaan op de Sprundelse bevolking met een grote actie die in het voorjaar van 2017 plaats gaat vinden. "Maar dat maken we pas bekend tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst", besluit het drietal.