TWB, Thuiszorg met Aandacht blijft ook in 2017 verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugdgezondheidswerk voor kinderen van nul tot vier jaar oud in de gemeente Roosendaal. 

Daarbij gaat het vooral om taken die door het consultatiebureau worden uitgevoerd. Zij gaan het werk deels anders uitvoeren. In totaal krijgt TWB voor de werkzaamheden een bedrag van 950.000 euro.

Vanaf 2017 krijgt de contactvorm tussen ouder en consultatiebureau een andere vorm. "Met het nieuwe basispakket biedt de jeugdgezondheidszorg ouders en kinderen minder contactmomenten en standaardzorg. Samen met de ouders wordt tijdens de individuele contactmomenten besproken welke specifieke vraag zij hebben en in welke vorm het contact een vervolg krijgt", legt gemeentewoordvoerder Erik Jacobs uit.

Extra ondersteuning

Daarbij wordt gekeken of het een individueel of collectief contactmoment moet zijn en of dit fysiek of digitaal gebeurt. "Hierdoor ontstaat er ruimte voor extra ondersteuning op maat aan risicokinderen om zo te voorkomen dat zwaardere zorg nodig is."

Bij digitale contacten zet de gemeente het ouderportaal 'Mijn Kind in Beeld' in.