De buurtsportcoaches gaan verder samenwerken met het onderwijs. Vanaf dit schooljaar werken zij al op verschillende basisscholen, maar zij krijgen een nu nog belangrijkere rol in het primair onderwijs. 

Sportservice Noord-Brabant (SSNB) gaat samen met de gemeente Roosendaal en de scholen aan de slag om de sportcoachen verder te laten integreren. Volgens SSNB is dit een goede ontwikkeling voor het basisonderwijs in Roosendaal.

Een buurtsportcoach is een vakdocent en heeft veel ervaring en inzicht in het geven van kwalitatief goede, originele en uitdagende gymlessen. Bovendien kan een buurtsportcoach de koppeling maken met het buitenschoolse aanbod, met de wijk en de school ondersteunen bij het bevorderen van een gezonde leefstijl op de school.

Zo bestaan er in Roosendaal ook al verschillende wijksportverenigingen.

Naschoolse activiteiten

Astrid de Schutter is directrice van de basisschool De Wending. Zij licht toe dat de functie van een sportcoach niet stopt binnen de vier muren van de gymzaal. Naast de reguliere gymlessen komt er nog meer kijken.

"Na schooltijd verzorgt de sportcoach naschoolse activiteiten in de gymzaal of op het schoolplein.Kinderen kunnen zich hier voor inschrijven. Daarnaast kan de buurtsportcoach zich richten op bijvoorbeeld het organiseren van sportdagen zoals de Koningsspelen, schoolkampen, pauzesport."

Deelnemers

Momenteel zijn er al op acht verschillende scholen in Roosendaal buurtsportcoaches werkzaam. Vanuit KPO Roosendaal zijn dat basisschool de Appel, de Jeroen Bosch, de Watermolen, de Joseph en Het Talent. Vanuit de openbare basisscholen zijn dit de Klimroos, Baayaert en de Wending.

In januari 2017 komen er nog twee KPO-basisscholen: bij de Cortendijck en de Vondel. Dit zet het totaal op tien scholen in Roosendaal die in het kalender jaar 2017 met een (buurt-)sportcoach aan de slag gaan.