De gemeente Halderberge krijgt acht ton van het Rijk om de verkeersveiligheid binnen de gemeente te verbeteren. 

Ook wil men een aantal extra verlichte zebrapaden aanleggen. Ook de fietsinfrastructuur op onder meer de Doorgaande Route Oudenbosch kan nu extra aandacht krijgen. Wethouder Jan Mollen is blij met de financiële bijdrage: "We kunnen hier niet alles doen dat op ons verlanglijstje staat, maar dit is een fijne input."

Het Rijk heeft besloten om Nederlandse gemeenten een subsidie te verlenen om de verkeersveiligheid door het hele land te verbeteren. "Als gemeente Halderberge profiteren wij daar ook van", zo zegt wethouder Jan Mollen. "Met het geld willen wij extra verkeersremmende en snelheidsremmende maatregelen realiseren."

Volgens Mollen zat dat toch al in de pijplijn. "We waren al met dit onderwerp bezig, maar nu kunnen we het pakket wel als het ware uitbreiden. Het gaat om een aardig bedrag dat we krijgen dus dan kunnen we net die extra dingen doen", zo legt de wethouder desgevraagd uit.

Zebrasafe

Mollen geeft aan dat het geld, als het aan het college ligt, ingezet gaat worden voor de snelheidsremmende maatregelen op de nieuwe Doorgaande Route Oudenbosch. Ook de fietsers krijgen wat extra aandacht in het plan. "Er gaat ook extra geld ingezet worden voor de situatie rondom de nieuwe brede scholen in Oud Gastel en Hoeven. In Oud Gastel komt één zebrasafe plateau In Hoeven komen er twee, eentje aan de Bovendonksestraat en eentje aan Achter ’t Hof."

De wethouder wil ook investeren in een zogenaamde tekstkar. "Hierop kunnen wij als gemeente een tekst invoeren. Deze willen we dan bepaalde situaties inzetten. Bijvoorbeeld dat de scholen weer begonnen zijn of dat een verkeerssituatie, bijvoorbeeld tijdelijk, gewijzigd is." Mollen is blij met het geld: "We kunnen hier niet alles mee doen, maar het is een fijne extra bijdrage. De kwaliteit kan zo verder verbeterd worden."