Laaggeletterden, mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en het begrijpen van informatie, hebben moeite om te functioneren in de maatschappij. De organisatie Het Taalnetwerk VANnu zoekt daarom vrijwilligers die mensen willen helpen met het (beter) leren van de Nederlandse taal. 

Ze hebben problemen met allerlei vormen van schriftelijke communicatie, van het invullen van formulieren tot het begrijpen van patiëntenfolders en het gebruik van internet. In West-Brabant is ongeveer twaalf procent van de bevolking laaggeletterd. In deze regio bestrijdt Het Taalnetwerk VANnu de laaggeletterdheid. Ook voor buitenlanders die de Nederlandse taal willen leren zijn er speciale projecten.

De speerpunten van Het Taalnetwerk VANnu zijn verwijzen, samenwerken en ontwikkelen, het oprichten van fysieke informatiepunten met een spreekuur (een Taalpunt), trainingsaanbod en het vinden van taalvrijwilligers. In het Taalnetwerk zitten verschillende partijen, zoals Stichting ABC Noord-Brabant, Stichting Kortendijk, Traverse (VoorleesExpress), Vluchtelingenwerk Nederland en Humanitas.

De taalvrijwilligers van deze instanties zijn de drijvende kracht bij de bestrijding van laaggeletterdheid. Zij begeleidden trainingen, cursussen zoals Taaloefengroepen, bemensen de Taalpunten en zetten zich in als voorlezer of als taalmaatje. De afdeling West-Brabant West van Humanitas is op zoek naar vrijwilligers voor hun Taalmaatjesproject.

Zij richt zich op mensen die in Nederland gekomen zijn en de taal niet machtig zijn. Een Taalmaatje is een Nederlands sprekende man of vrouw die gekoppeld is aan een anderstalige deelnemer die de taal wil leren.

Taalmaatjesproject

Coördinator Ria Deijkers van Humanitas, die samen met Coby van Ginniken en Jon Aartsen het Taalmaatjesproject begeleid, zegt: "Om je als buitenlander in een nieuw land thuis te gaan voelen is het van groot belang om de taal te leren. De Nederlandse taal is een moeilijke taal en er is er heel wat doorzettingsvermogen nodig om de taal onder de knie te krijgen. Er zijn taalcursussen in klassikaal verband maar dat is niet voor iedereen de beste manier."

"Ook zelfstudie is een mogelijkheid. Voor veel deelnemers is praktijkgericht onderwijs vaak de beste manier om spelenderwijs de taal te leren. Dat kan met een Taalmaatje die jou wegwijs maakt in het leven van alledag. Een Taalmaatje met wie je kunt praten, lezen, TV kijken en met wie je samen een bakje koffie kunt gaan drinken. De deelnemer geeft aan wat hij of zij wil leren."

"De ene deelnemer wil zich kunnen redden bij het boodschappen doen en wil graag een praatje kunnen maken met de buren, de ander wil een studie gaan volgen. De niveaus zijn vaak verschillend en daarom is maatwerk het sleutelwoord."

Taalmaatje in een gezin

Wil je Taalmaatje worden dan moet je de Nederlandse taal goed beheersen, sociaal zijn en geïnteresseerd zijn in andere culturen. Om de deelnemers goed te kunnen begeleiden krijgt een Taalmaatje van Humanitas een training.

De vrijwilliger die de deelnemer een jaar lang één à twee uur per week les geeft, zorgt er allereerst voor dat de cursist de Nederlandse taal in praktische, alledaagse situaties kan oefenen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de grote collectie taalboekjes met bijbehorende cd’s voor beginners die in de bibliotheekVANnU aanwezig is.

Deijkers vertelt: "Je kunt ook ouders in een gezin met kleine kinderen ondersteunen met de Nederlandse taal en een belangrijke rol spelen in de ondersteuning op het gebied van taal in combinatie met zaken die er spelen op een peuterspeelzaal of basisschool."

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als vrijwilliger op de informatiemiddag op 9 december en binnenlopen tussen 16.00 uur tot 19.00 uur op het Parrotiaplein (bibliotheekVANnU, Markt 54a, Roosendaal)