De pilot waarbij de gemeente de regels in de binnenstad gedeeltelijk losliet is geslaagd. De proef met verlichte regels is zo succesvol, dat de gemeente er voor kiest de nieuwe mogelijkheden definitief vast te leggen in het nieuwe bestemmingsplan van de binnenstad. 

De proef startte op 1 april 2015 en duurde in totaal een half jaar. Het doel van de pilot was om te experimenteren met nieuwe concepten. Vraag was of minder regels de binnenstad aantrekkelijker zouden maken en de verblijfsduur van de bezoekers zou verlengen. Tijdens de proef werd bekeken welke wetgeving echt noodzakelijk was en welke niet.

Beleving binnenstad

Wethouder Cees Lok kijkt met een voldaan gevoel terug op het project: "We werken al op veel manieren aan de beleving van de Roosendaalse binnenstad. Dat doen we samen met winkeliers, horeca, bewoners en vastgoedeigenaren."

Met de pilot verlichte regels gaven we ondernemers in onze binnenstad anderhalf jaar lang meer ruimte. Zo hebben we onder meer terrassen toegestaan op een plek waar dat eerst niet mocht. Die zaten de hele zomer vol. Ondernemers, horeca en winkelend publiek waren blij. En we zien alweer nieuwe kansen. We blijven experimenteren om de levendigheid van onze binnenstad te behouden."

Flexibele regels

De gemeente spande zich in het kader van de pilot extra in om geldende regels flexibeler te interpreteren, zodat veel initiatieven doorgang konden vinden, Een ander winstpunt van de pilot is dat de gemeente en de ondernemers nog meer samen optrekken om hun binnenstad te verlevendigen.

Dit project werd uitgevoerd door Platform31 en het Expertteam Winkelgebieden die de opdracht hadden gekregen van het Rijk om de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van detailhandel kritisch tegen het licht te houden.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken tekende vorig jaar met de deelnemende gemeenten een intentieovereenkomst. Naast Roosendaal namen winkelgebieden in Alkmaar, Ede, Goes, Helmond, Voorburg (gemeente Leidschendam-Voorburg), Beilen (gemeente Midden-Drenthe), Oss, Rotterdam, Sluis, Zuist en Zwolle deel.