De Nieuwe Democraten willen meer zitbankjes in Roosendaal. Volgens fractieleider Ton Schijvenaars is er bij veel ouderen een grote behoefte om onderweg even uit te kunnen rusten.

"Dergelijke zitbankjes lijken ons van grote toegevoegde waarde", meent Schijvenaars. De zitplekken zouden ouderen ook stimuleren om naar buiten te gaan. Voor de realisatie van de bankje denkt Schijvenaars aan een samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs.

Hij heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd of zij willen meewerken aan de realisatie. Ook wil hij weten of het hier om een gemeentelijke taak gaat.