De komende maanden zamelt Stichting Agora geld in voor de inrichting van het nieuwe dorpshuis. "In totaal is een bedrag van 100.000 euro nodig. Op dit moment hebben we 15.000 euro bij elkaar", vertelt bestuurslid Hans Tak. 

Eén van de acties om geld op te halen is het werven van donateurs die 'Vriend van Agora' willen worden. In totaal zijn er nu ongeveer 75 vrienden die een bijdrage aan Stichting Agora geven. "Zij ondersteunen de nieuwe huiskamer van Rucphen eenmalig of doneren jaarlijks een geldbedrag van minimaal tien euro. Natuurlijk krijgen zij daar wel iets voor terug. Zo denken we eraan om voor de Vrienden van Agora een bingo te houden", vertelt Tak.

Teruglopende subsidie

Het is de bedoeling dat de Vrienden van Agora ook na de oplevering van het dorpshuis blijven bestaan. "We zien de subsidie van de gemeente steeds verder teruglopen. Zo heeft onze agoog uren in moeten leveren. Het buurthuis blijft als ontmoetingscentrum echter ontzettend belangrijk. Ook als het dorpshuis klaar is, blijven er belangrijke wensen. We willen ook graag koptelefoons aanschaffen, waarmee slechthorenden ook bijeenkomsten in Agora kunnen volgen", geeft Tak enkele voorbeelden.

De komende tijd staan er tal van activiteiten op het programma om geld in te zamelen. Hierbij zijn vrijwilligers actief om donateurs te werven. Daarmee werd van de zomer gestart op de braderie van de Rucphense Feesten.

Wie een financiële bijdrage wil leveren voor de inrichting van gemeenschapshuis Agora kan dit doen tijdens één van de activiteiten of door binnen te lopen bij het huidige buurthuis De Vaart. In ruil daarvoor ontvangt de gulle gever een donatiecertificaat. Het bestuur van Agora wil de vrienden ook meer bij het gemeenschapshuis betrekken. Op deze manier kunnen bewoners van Rucphen mogelijk warm worden gemaakt voor het doen van vrijwilligerswerk.

Naam Agora

Alle acties eindigen met een grote veiling waarbij de inventaris van De Vaart en De Louwen onder de hamer gaan. Een belangrijk onderdeel van de acties is ook om de naam 'Agora' te laten inburgeren. “De bevolking heeft de naam gekozen, maar mensen moeten er nog wel aan wennen. Dat merken we bij vooral de oude garde”, legt Tak uit.

De naam van de donateursactie ‘Vrienden van Agora’ draagt daar aan bij. Naast het organiseren van activiteiten, zet het bestuur van Agora zich de komende tijd in om fondsen aan te schrijven. "Iedereen kan zien hoe ver we staan. We houden een enorme thermometer bij waarop te zien is hoeveel geld we hebben ingezameld", besluit Tak.