Er zijn sinds oktober geen nieuwe klachten binnengekomen over het ontmoetingscentrum van de vereniging Arahman aan de Dorlandweg in Roosendaal. VLP-raadslid Jos Heeren had raadsvragen gesteld. 

Hij heeft het vermoeden dat het pand dienst doet als illegaal gebedshuis. Burgemeester Jacques Niederer laat weten dat de klachten die binnenkwamen afkomstig zijn van één persoon.

Die deed in september voor het laatst een melding. In het gebouw mogen geen gebedsactiviteiten worden verricht. In het pand vinden activiteiten plaats, zoals vergaderingen, bijles en lezingen. Daar hoeft geen vergunning voor te worden aangevraagd.