De Sint Norbertusparochie krijgt een nieuwe pastoor. Han Akkermans heeft een benoeming aanvaard tot pastoor in de H. Catharinaparochie in Oosterhout. 

Hij wordt in Roosendaal opgevolgd door Ronald van Bronswijk. Een bijzondere benoeming, omdat de twee pastoors in principe van functie ruilen Van Bronswijk begint op 1 februari 2017 in Roosendaal.

"De bisschop van Breda heeft de verantwoordelijkheid om in het gehele bisdom goede pastorale zorg te verlenen. Daartoe doet hij van tijd tot tijd een beroep op de pastorale beroepskrachten in ons bisdom", meldt het kanselbericht dat werd voorgelezen aan de parochianen.

Fusie

Han Akkermans was samen met het parochiebestuur en het pastoraal team verantwoordelijk voor het geven van leiding aan de Sint Norbertusparochie. Deze parochie ontstond in 2014 na een fusie tussen de OLV Vrouwe-parochie, de Emmausparochie en parochie de Ark.

"Als Sint Norbertusparochie zullen we pastoor Akkermans node missen. Hij gaf uitvoering aan de start van de ene parochie in Roosendaal en Nispen en de sluiting van twee kerken. Wij respecteren de verantwoordelijkheid van de bisschop, maar we vinden het heel jammer om nu al afscheid te moeten nemen van pastoor Akkermans", laat de Sint Norbertusparochie weten.

De nieuwe werkplek van Akkermans is bijzonder. Hij wordt verantwoordelijk voor de H. Catharinaparochie die in het bezit is van een basiliek en binnen haar grenzen twee kloosters en de beweging Chemin Neuf heeft; een katholieke organisatie met een oecumenische inslag.

Jubileum

Pastoor Van Bronswijk gaat leiding geven aan de Roosendaalse parochie. Dat doet hij samen met teamleider Geerten Kok en de andere leden van het pastoraal team. Binnenkort komt er nog een nieuwe pastorale beroepskracht die halftijds aan de slag gaat.

Pastoor Akkermans vierde in 2015 nog zijn 25-jarig jubileum als priester. Daar werd toen bij stilgestaan tijdens een viering in de Onze-Lieve-Vrouwekerk aan de Kade. Zijn loopbaan bij de kerk begon toen hij als 16-jarige als misdienaar begon.

Daarna koos hij de weg voor het kloosterleven. De abt van de Paulusabdij in Oosterhout vroeg hem om priester te worden. In 1990 werd hij gewijd tot pastoor door mgr. Ernst. Nu keert hij weer terug naar Oosterhout.