De gemeente Rucphen krijgt geen Ondernemersfonds. Volgens wethouder René Lazeroms is er te weinig draagvlak en zijn de bedrijfsverenigingen onvoldoende bereid om bij te dragen aan de kosten van een haalbaarheidsonderzoek. 

Daardoor is het niet rendabel om te starten met dit initiatief. Vorig jaar besloot het college van burgemeester en wethouders om een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren.

"Het uitgangspunt was: door de ondernemers, voor de ondernemers. De gemeente faciliteert. Er zijn verschillende inspanningen verricht. Zo is er een offerte aangevraagd en er zijn voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, maar helaas zijn we tot de conclusie gekomen dat het momenteel niet mogelijk is een Ondernemersfonds op te zetten", vertelt de wethouder.

Collectieve belangen

Een ondernemersfonds is een belasting die alleen wordt opgelegd aan bedrijven. De opbrengsten daarvan vloeien in een speciaal fonds. Op deze manier kunnen de collectieve belangen van ondernemers in aandachtsgebieden worden gefinancierd. Dat kunnen bijvoorbeeld cultuur, zorg en onderwijs zijn.

Zaken die in aanmerking komen voor een bijdrage uit dit fonds zijn promotie, parkmanagement, beveiliging en relaties met onderwijs. Op deze manier worden collectieve investeringen voor ondernemersactiviteiten en projecten mogelijk.

De bedrijfsverenigingen in de gemeente Rucphen staan ook niet te springen om bij te dragen aan de onderzoekskosten. Alleen de Industriële Kring Rucphen (IKR) en de gemeente zijn hier zelf wel toe bereid.

“Helaas is het op dit moment niet mogelijk om verder te gaan met het plan voor het Ondernemersfonds. We zetten het project daarom voorlopig in de ijskast”, benadrukt Lazeroms. Hij sluit niet uit dat er in de toekomst toch animo voorkomt. Op zo’n moment kunnen de plannen worden ontdooid.