Op 3 november 2015 kreeg de directie van openbare basisschool De Wending van de inspectie te horen dat ze het predicaat zwak meekreeg. 

Zoiets 'hakt er vanzelfsprekend erg in' en het zette de directie, het zorgteam en de onderwijsgevenden onmiddellijk op scherp. In plaats van te kiezen voor een 'slachtofferrol' werden alle zeilen bijgezet om onderwijsstrategie en visie aan te pakken en aan te passen.

Er moesten rigoureuze beslissingen worden genomen, waardoor de school zo snel mogelijk terug op het gewenste niveau zou komen. Dat vroeg om visie, uithoudingsvermogen, maar vooral geloof in jezelf en elkaar. Dat is nu precies waarin ouders, medezeggenschapsraad en team investeerden om de school weer op het niveau te brengen waar het thuishoort.

Emotie

Astrid de Schutter, directeur van De Wending, draait er niet omheen. "Op het moment dat je te horen krijgt dat je school als ‘zwak’ wordt gekwalificeerd, heb je tijd en energie nodig om de impact van die mededeling een plaats te geven. Het heeft geen zin om in een slachtofferrol te kruipen, maar je moet wel even de tijd krijgen om het te verwerken. En vervolgens moet je de draad oppakken en alle belanghebbenden motiveren om gezamenlijk te werken aan die noodzakelijke verbetering." Dat betekende voor de onderwijsgevenden dat hun rol voor de klas veranderde, maar ook dat die verandering door ouders werd opgemerkt.

De intern begeleidster van de school, Suzanne Tazelaar, die dat overigens samen met collega Daniëlle Rijshouwer verzorgt, vat de conclusie van de inspectie op treffende wijze samen: "Het onderwijs van tegenwoordig wordt vooral beoordeeld door de resultaten van Cito-toetsen en dergelijke. Omdat we het welzijn van onze kinderen mogelijk nog net iets belangrijker vonden, hebben we dat element niet altijd even goed bekeken. Nadat we waren gewaarschuwd, hebben we onmiddellijk een plan van aanpak gemaakt om de situatie ten goede te keren."

Nu is dat eerder gezegd dan gedaan, omdat niet alleen het proces, maar ook de manier van aanpak om aanpassing vraagt. "Aan je collega’s vertellen dat de manier van lesgeven anders moet, dat de accenten elders komen te liggen, terwijl we onze schoolidentiteit en -cultuur willen behouden, vraagt een uitermate flexibele houding van datzelfde team. Maar het heeft daardoor zeker ook gezorgd dat teamgeest en collegialiteit zijn vergroot."

Reactie ouders

"Natuurlijk verwacht je reactie van ouders, nadat je het oordeel en het rapport van de onderwijsinspectie met ze hebt gedeeld. Ze hebben tenslotte het recht om ons kritisch te volgen en ons daarop te bevragen. Van de andere kant maakten die mogelijke reacties ons enigszins bezorgd. Tot een 'vertrek van leerlingen' kwam het niet, ouders stelden kritische vragen, maar ze bleven wel in ons team en onderwijs geloven", verwoordt De Schutter de rol van de ouders binnen haar school.

Uiteindelijk heeft het negatieve signaal zich ten goede gekeerd. En de directeur vervolgt: "Dat heeft geleid tot een compliment van de inspectie zelf. Zij vindt dat we in korte tijd de zaken deskundig terug op de rails hebben gezet. En dat de ouders het vertrouwen in ons als team hebben gehouden is natuurlijk fantastisch. Gelukkig ligt die periode achter ons en heeft het de passie en geestdrift bij het team niet aan kracht ingeboet." En mooie basis voor De Schutter en haar team om zich volledig op de toekomst te richten.