Het Natura 2000-beheerplan voor de Deltawateren - de grotere wateren in het gebied van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant - is vastgesteld en ligt ter inzage.

Hiermee is de basis gelegd voor het gebruik en de bescherming van dit natuurgebied voor zes jaar.

In het beheerplan staan maatregelen die worden genomen om natuurdoelen te bereiken. Wateren die onderdeel uitmaken van dit plan zijn de Oude Maas, Haringvliet, Hollands Diep, Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde & Saefthinge. Deze wateren vormen het leefgebied voor vogels, trekvissen, zeezoogdieren en bijzondere planten, zoals de groenknolorchis.