Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de financiële slotwijziging van 2016. Die levert een positief resultaat op van bijna twee ton.

Hiermee komt het begrotingssaldo uit op een positief resultaat van 188.063 euro.

"In deze slotwijziging zijn alle mutaties opgenomen sinds het opstellen van de tweede bestuursrapportage. Die is op 9 november door de gemeenteraad vastgesteld, maar tussen het moment van opstellen en nu zijn er nog diverse mutaties geweest. In eerste instantie was de begrotingssaldo na verwerking van de tweede bestuursrapportage 8.000 euro negatief", verklaart wethouder Martien de Bruijn van Financiën.