Wie een omgevingsvergunning aanvraagt, betaalt voortaan geen leges meer aan de hand van de bouwsom maar aan de hand van de ROEB-lijst.

Dat heeft de gemeente Halderberge recent bepaald. Deze richtlijnen zijn landelijk aanvaard en volgens het college van B&W is het handiger om deze werkwijze aan te houden.

"Dit is een betrouwbare en landelijk aanvaarde lijst op basis van inhoud en oppervlakte. Voorheen bepaalden we de hoogte van de leges aan de hand van de bouwsom, maar de ervaring leert dat deze vaak vooraf niet geheel nauwkeurig vastgesteld kan worden. Vandaar deze keuze", aldus wethouder Wierikx.