De brandweer is met groot materiaal uitgerukt voor een grote brand in een opslagloods naast een woning aan de Groene Woud in Oudenbosch.  

In eerste instantie werd de brand ingeschat als middelgrote brand, maar die normering is inmiddels opgeschaald. De brandweer laat weten in eerste instantie er voor te willen zorgen dat de brand niet verder uitbreidt naar de omliggende woningen.

Buurtbewoners die rookoverlast ervaren krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.