Johan van den Buijs neemt na 41 jaar afscheid uit het onderwijsveld. Hij was werkzaam als leerkracht en schooldirecteur. 

Vanaf augustus 2008 was hij algemeen directeur van Stichting Het Barlake en vervolgens van de Borgesisusstichting.

Hij gaat per 1 januari 2017 met pensioen. In zijn rol als directeur van de Borgesiusstichting zette hij zich altijd in voor kwalitatief goed onderwijs aan de schoolkinderen die onder de katholieke onderwijsorganisatie vallen.

Fusie

Van den Buijs had een belangrijke rol in de fusie tussen Stichting Het Barlake en de Professor Gielenstichting tot de Borgesiusstichting. Ter gelegenheid van zijn afscheid wordt voor Van den Buijs op woensdag 30 november een afscheidsreceptie gegeven van 16.00 tot 17.30 uur op basisschool ’t Bossche Hart in Bosschenhoofd. Deze receptie is voor genodigden.