De gemeente Rucphen gaat op een andere wijze invulling geven aan de meedenkvoorziening van de Wmo. "Wij willen een coach aanstellen die antwoord geeft op moeilijke zorgvragen", vertelt wethouder Martien de Bruijn. 

Voor dit project wordt een bedrag van bijna 81.000 euro vrijgemaakt. De coach wijst inwoners de weg naar de juiste instantie die kan helpen.

De Bruijn benadrukt dat het inhuren van de coach tijdelijk is: “Uiteindelijk moet die zich helemaal overbodig maken. Lokale verenigingen en maatschappelijke organisaties nemen deze rol straks over. De coach helpt hen op weg.”

Ingrijpend

Het zorglandschap is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Zo is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg en taken die eerst werden uitgevoerd vanuit de AWBZ (bijvoorbeeld dagbesteding). Verpleeghuiszorg valt dan weer onder de Wet Langdurige Zorg.

Volgens De Bruijn is de weg naar de juiste zorg voor veel inwoners een ingewikkelde weg: "Mensen weten vaak niet waar zij met hun (zorg)vragen terecht kunnen. Door deze nieuwe invulling wijzen we hen door naar de juiste instantie die verder kan helpen." De coach heeft voor burgers een doorverwijsfunctie. Op deze manier vinden zij snel de weg naar de juiste zorginstelling. Het project duurt maximaal twee jaar.

Invulling

De taken van de nieuwe coach lagen eerst bij MEE West-Brabant, maar de gemeente wil er een lokale invulling aangeven. Uiteindelijk dienen verenigingen als de SKW’s, KBO’s en de Zonnebloem straks deze taak te bekleden. "De intentie is dat zij inwoners straks de weg wijzen naar het juiste loket", benadrukt de wethouder.

Volgens De Bruijn zijn deze instanties laagdrempelig en staan zij dichtbij de burger. De coach leidt de lokale partners op voor deze vraagbaakfunctie. Deze invulling sluit goed aan bij de toekomstvisie van de gemeente Rucphen waarbij de eigen kracht van bewoners centraal staat. Deze meedenkvoorziening versterkt de zelfredzaamheid. "Maar waar nodig, blijven we inwoners ondersteunen en doorverwijzen naar de juiste instanties", benadrukt De Bruijn.