Halderberge mag volgens het woningbouwprogramma tot aan 2025 nog 780 huizen bouwen. Middels het woningbouwprogramma wil de provincie sturing geven aan de bouw van woningen, mede om te voorkomen dat er gebouwd wordt voor leegstand. 

De gemeente vindt het een goede ontwikkelingen dat er inmiddels weer heel wat plannen op tafel liggen. De wethouder benadrukt dat dat dertig woningen hiervan al zijn ingevuld. "We zetten in op flexibiliteit", aldus wethouder Hans Wierikx.

"Het is dus niet zozeer zo dat we minder gaan bouwen, maar wellicht switchen we wel van woningtypen. De behoefte verandert immers."