De gemeente Rucphen doet mee aan het 100-100-100-project. Dat betekent dat huishoudens worden opgeroepen om mee te doen aan een proef om voor honderd dagen honderd procent restafvalvrij te leven. 

"Op deze manier maken we onze bewoners nog bewuster van het afvalproces", vertelt wethouder Laura Matthijssen. Zij geeft als bestuurder het goede voorbeeld door ook mee te doen.

Huishoudens kunnen zich vanaf december opgeven. Vervolgens gaan zijn in februari aan de slag met restafvalvrij leven. In totaal zijn zij daar tot medio mei mee bezig. Daarbij krijgen zij begeleiding via een speciale website die tips geeft over hergebruik van afval.

Deelnemers krijgen elke week een opdracht. "Die worden ingezet als stimulans en om deelnemers enthousiast te houden. Denk aan het beantwoorden van vragen als ‘Hoeveel verpakkingen open je op één dag?", geeft Matthijssen als voorbeeld.

Resultaten

De afgelopen jaren zijn bewoners van de gemeente Rucphen steeds beter gaan scheiden. Zij produceren gezamenlijk aanzienlijk minder restafval, maar volgens Matthijssen kan dat nog beter.

De campagne 100-100-100 werd in andere gemeente al succesvol gehouden en leverde direct resultaten op: "In Nederland staat het gemiddelde gewicht van restafval per inwoner op 220 kilo per jaar. Het 100-100-100-project werd voor het eerst in 2015 uitgevoerd. Toen waren de resultaten al verrassend. Deelnemers hadden slechts 23 kilo restafval per inwoner per jaar. Het project kan dus voor grote verandering zorgen." Bij het project werkt Rucphen samen met de gemeenten Zundert, Etten-Leur, Aalburg en Woudrichem.

Grondstoffen

Goed gescheiden afval levert vooral grondstoffen op. Die kunnen worden gebruikt voor andere producten. Vuilnis dat goed gerecycled kan worden bestaat uit glas, papier, plastic, blik, drankenkartons, textiel, klein chemisch afval, bioafval, bruin- en witgoed, grofvuil, bouw- en sloopafval, grond en aarde. Wat overblijft wordt restafval genoemd en kan in de restafvalbak worden gedeponeerd. In de praktijk blijkt dat veel vuilnis dat opnieuw kan worden gebruikt onnodig als restafval wordt weggegooid.