Drugsquad moet drugshandel op straat aanpakken

De gemeente Roosendaal gaat werken met een drugssquad. Dit is een 'vliegende brigade' die zich richt op de overlast door drugshandel op straat, overlast vanwege de verkoop van drugs vanuit woningen en de productie van hard- en sofdrugs. 

Dat blijkt het Actieplan Integrale Veiligheid 2017. “De aanpak is multidisciplinair en multimediaal. Daarvan is het meeste effect te verwachten”, kondigt de gemeente aan. Uit cijfers van de politie blijkt dat er minder drugsincidenten zijn sinds de sluiting van de coffeeshops in de binnenstad in 2009.

Toch zijn veel bewoners bezorgd over de drugsoverlast en de zichtbare drugscriminaliteit. Met name in de ‘kwetsbare wijken’ zou er sprake zijn van stijgende hinder door deze problemen.

Drugshandel

Uit onderzoek van de ‘Drugsmonitor Roosendaal’ van Lokale Zaken blijkt dat met name bewoners van de wijken Kalsdonk, Kroeven en Westrand vaak illegale drugshandel waarnemen. In mindere mate gebeurt dat ook in Langdonk. Het onderzoek geeft de gemeente het advies om de drugscriminaliteit aan te pakken. Anders blijven duurzame resultaten op andere terreinen ook achter. Daarvoor dient de slagkracht voor deze problematiek bij de gemeente en de politie te worden uitgebreid.

In het verleden was het ‘Courageteam’ actief. Dit was een politiedomein dat zich tegen tijde van de coffeeshops bezig hield met de bestrijding van drugsoverlast. Nu wordt aangeraden om daarvoor een nieuwe eenheid op te zetten waarbij intensief wordt samengewerkt tussen de politie en het team handhaving van de gemeente.

Ook wordt aangeraden bewoners aan te moedigen om verdachte situaties. Burgemeester Jacques Niederer neemt dit onderzoek ter harte. Dat gebeurt met het opzetten van de drugssquad.

Tip de redactie