Nieuw zebrapad draagt bij aan veiligere Kennedylaan

Op de President Kennedylaan in Roosendaal komt ter hoogte van de apotheek een nieuw zebrapad. Die moet bijdragen aan de veiligheid van voetgangers. 

Ook staat er de komende twee maanden een snelheidsindicator opgesteld. Die maakt weggebruikers bewust van de snelheid die zij rijden. Op het moment dat zij de display passeren, zien zij hoe hard zij voorbij komen.

Een werkgroep is het afgelopen jaar intensief bezig geweest om te kijken hoe de President Kennedylaan veiliger kon worden gemaakt. Dat is nog een flinke uitdaging. "De Kennedylaan is een doorgaande weg met veel kruispunten en behoort tot het hoofdwegennet. Dat betekent dat er veel verkeer langskomt. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld drempels aan te leggen. We moeten bijvoorbeeld ook rekening houden met de brandweer, de politie en Arriva", vertelt verkeersdeskundige Harold Devue van de gemeente Roosendaal.

Oversteken

Hoewel het merendeel van de weggebruikers niet te hard rijdt, vindt de werkgroep het belangrijk dat de verkeersveiligheid verbetert. Zo moeten veel kinderen en andere mensen de drukke weg oversteken om bij de scholen en winkels te komen. Het nieuwe zebrapad is daarmee een belangrijke stap in de goede richting. Volgens Devue komt de oversteekplaats er waarschijnlijk op korte termijn.

Daarover wordt nog overlegd: "Zo gaan we met de wijkagent praten over handhaving." Op deze manier dienen voetgangers veilig te kunnen oversteken op de zebrapad. Verkeer dat mensen op een dergelijke oversteekplaats geen voorrang verleent, riskeert een boete van 370 euro.

Ook wordt aangedacht gevraagd voor de maximumsnelheid. Zo zouden veel mensen onbewust niet in de gaten hebben dat zij te hard rijden. Via de display die is geplaatst zien zij dit wel. "De snelheidsindicator trekt de aandacht, omdat je dan precies weet hoe hard je rijdt. Iedereen kijkt er naar op het moment dat je passeert", legt Devue uit.

Wennekes hoopt dat daardoor minder weggebruikers straks te hard rijden: “Uiteindelijk helpen alle beetjes.” Ook roept de werkgroep alle bewoners van de gemeente op om in de gaten te houden hoe hard zij rijden. Daarmee hebben zij zelf in de hand dat zij de maximumsnelheid niet overschrijden. “Dat is een eerste stap in de goede richting”, besluit Wennekes.

Tip de redactie