Burgemeester Jacques Niederer wil cameratoezicht kunnen inzetten met drones. Dat stelt het college voor in de vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

Op deze manier kunnen camera’s meer flexibel worden gebruikt zonder dat er afzonderlijke camera’s hoeven te worden geplaatst.

Volgens Niederer worden de drones alleen ingezet als dat nodig is om de openbare orde te handhaven: "Denk aan aanhoudend, verplaatsend overlast door bijvoorbeeld hangjongeren, drugsgebruikers, drugsdealers, zakkenrollers en vandalen. Mobiel cameratoezicht is flexibeler, en dus doelmatiger en efficiënter, in te zetten in de publieke ruimte waardoor we overlast beter kunnen volgen en aanpakken."

Overlast

Flexibel cameratoezicht komt van pas bij verplaatsende overlast. Het is dan niet meer nodig om voor ieder afzonderlijk filmtoestel een apart plaatsingbesluit vast te stellen. Een gebiedsaanwijzing volstaat. Wel dient de gemeente dan borden te plaatsen waarop de inzet van camera’s duidelijk wordt gemaakt.

Niederer kan zelfstandig bepalen waar en wanneer eventuele drones kunnen worden ingezet. De wijziging van de APV wordt in december in de raad behandeld.