Ook toeslag voor peuteropvang voor gezinnen met één inkomen

De gemeente Roosendaal hanteert vanaf januari 2017 een nieuwe peuteropvangregeling. Die richt zich speciaal op gezinnen met één inkomen. 

Op dit moment maken 300 van de 1.550 kinderen van twee en drie jaar geen gebruik van een vorm van opvang.

Dat is volgens wethouder Hans Verbraak van Onderwijs geen gewenste situatie. Hij verwacht dat 150 peuters met deze nieuwe regeling alsnog naar een vorm van opvang gaan doen. "Het gaat om kinderen die geen achterstand hebben of daar een risico op lopen en van wie de ouders nu niet in aanmerking komen voor een vorm van compensatie."

Vergoeding

Ouders krijgen een vergoeding als zij gebruikmaken van een gecertificeerde aanbieder van peuteropvang, zoals een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Al deze organisaties zijn inmiddels geïnformeerd over de regeling. De aanbieder bekijkt samen met de ouders voor welke tegemoetkoming in de kosten zij in aanmerking komen.

Dat kan ook de kinderopvangtoeslag of de regeling voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zijn. Van de kinderopvangtoeslag kunnen ouders gebruiken maken als zij allebei werken. De VVE-regeling is speciaal voor kinderen met een achterstand op het gebied van taal of ontwikkeling.

Deze groep wordt gestimuleerd om hun peuter drie of vier dagdelen te brengen. Daar komt nu de éénverdienersregeling bij. In alle gevallen betalen ouders een gedeelte van de peuteropvang zelf. Consultatiebureaus kunnen ouders op de extra mogelijkheid wijzen.

Ongelijkheid

Wethouder Verbraak is blij met de nieuwe regeling: "Daardoor krijgen alle peuters de kans om naar een gecertificeerde peuteropvang te gaan. Voorheen moesten eenverdieners dit zelf betalen. Die ongelijkheid is er nu uit. Ook zij krijgen compensatie. Daarmee staat de deur voor iedere peuter open om in contact te komen met leeftijdsgenoten en van elkaar te leren."

Deze maatregel komt er op verzoek van de gemeenteraad die in november 2015 een motie over dit onderwerp aannam. Ouders kunnen alleen gebruik maken van de éénverdienersregeling als zij niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag of de VVE-regeling.

Tip de redactie