240 mensen op congres Roosendaal Ontmoet Roosendaal

Inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente Roosendaal slaan dit jaar de handen ineen en organiseren gezamenlijk het Roosendaal Ontmoet Roosendaal (ROR) congres. 

Dit heeft geleid tot een programma waarin de ‘ontmoeting’ centraal staat. 240 mensen hebben zich aangemeld. De keuze voor het thema ‘ontmoeting’ komt voort uit de behoefte van de deelnemers om elkaar beter te leren kennen. Het ROR speelt hier op in. Het ROR vindt plaats op dinsdagavond 15 november in het Da Vinci College in Roosendaal.

Het congres, dat onder deze naam nu al voor de zesde keer wordt georganiseerd, is bedoeld voor alle vrijwilligers en samenwerkingspartners die een steentje bijdragen aan initiatieven gericht op een prettige leefomgeving en het helpen van kwetsbare mensen.

Gespreksrondes

De avond start met een gezamenlijke maaltijd vanaf 17.00 uur. Het tweede, inhoudelijke deel van het programma, start om 18.30 uur. In twee rondes van 45 minuten voeren de aanwezigen het gesprek over hoe ze elkaar op de thema’s wonen, gezond, meedoen, veilig en voorzieningen ontmoeten. Dit zijn de thema’s van de vitaliteitskaart. Inwoners en vertegenwoordigers van organisaties hebben rondom deze thema’s deelvragen bedacht en leiden zelf de gespreksrondes. Medewerkers van de gemeente sluiten aan.

Het ROR-congres is een bedankje van de gemeente voor alle mensen die zich inzetten om de leefbaarheid en leefbaahreid in onze wijken en dorpen te bevorderen.

Wethouder vitale wijken en dorpen Saskia Schenk-Dekkers: "Maar het ROR is meer. Het is een middel dat vrijwilligers en organisaties verbindt. Daarnaast is het belangrijk om te weten waar en bij wie je voor een bepaalde activiteit of initiatief terecht kunt. In de wijken en dorpen ontstaan veel mooie initiatieven. Ik vind het belangrijk dat deze op het ROR met elkaar gedeeld kunnen worden."

Tip de redactie