De omwonenden van het rioolgemaal in Zegge kunnen weer bijna stankvrij ademhalen. Waterschap Brabantse Delta heeft de gaatjes in de constructie gedicht, waardoor er geen geur meer kan vrijkomen. 

"We hebben een rookproef gehouden en daaruit blijkt dat alles goed is afgedicht", vertelt Jack Eversdijk, teamleider beheer rioolgemalen bij het waterschap.

De problemen rondom de stankoverlast spelen al jaren. De omwonenden ervoeren veel hinder. “Buiten zitten met mooi weer was er niet bij. Met visite moesten we dan wel naar binnen. Ook de was konden we niet buitenhangen”, vertelt een buurvrouw. Een raam openzetten was lastig, omdat de onaangename geur dan naar binnendreef.

Problemen

Het waterschap betreurt de problemen die spelen bij het gemaal op de hoek van de Hoefstraat en de Hoge Heistraat. "We hebben meerdere malen contact gehad met de omwonenden. In eerste instantie was niet duidelijk waar de stank vandaan kwam", vertelt Eversdijk.

De afgelopen jaren werden al maatregelen genomen. Aangebrachte filters moesten de lucht zuiveren. Ook werd een ballonconstructie met een enorme zak neergezet om te voorkomen dat de rioollucht in contact kwam met de buitenlucht.

Rookproef

Uiteindelijk hield Brabantse Delta een rookproef om te kijken of er lekkages waren. Die bracht meerdere gaatjes in het gemaal aan het licht. Inmiddels zijn die hersteld. Volgens Eversdijk heeft het waterschap veel geleerd van dit onderzoek:

"We overwegen om nu zelf als waterschap een rookgenerator aan te schaffen. Die kunnen we dan ook in andere gemalen in ons werkgebied gebruiken." In de ballon zitten nog enkele minuscule gaatjes die binnenkort worden gemaakt.

Hoogstandje

"Deze constructie was een pilot die we in 2015 hebben geplaatst als innovatief hoogstandje", licht Eversdijk toe. Hoewel de zak nu niet helemaal luchtdicht blijkt, wil het waterschap deze proef nu definitief maken. Dat gebeurt door de huidige ballon te herstellen of door de gaatjes dicht te maken.

Daarover treedt het waterschap in overleg met de leverancier. Mocht de zak die nu wordt opgeblazen worden vervangen, dan duurt het nog wel even voordat er een nieuw exemplaar is. Het waterschap belooft uiteindelijk ook dit probleem op te lossen.