De gemeente Roosendaal moet op basis van de nieuwe taakstelling huisvesting vergunninghouders 59 asielzoekers met verblijfsvergunning huisvesten in het eerste halfjaar van 2017. 

In totaal moet de gemeente de komende acht maanden 128 statushouders opvangen. Dit aantal bestaat uit de 59 nieuw aangewezen vergunninghouders en 69 van het afgelopen jaar. De gemeente heeft tot en met 30 juni 2017 de tijd om aan deze verplichting te voldoen.

Roosendaal moest op 1 januari 2016 nog onderdak vinden voor één statushouders en kreeg voor de eerste helft van 2016 nog een taakstelling vanuit het Rijk van 91 opgelegd. De gemeente heeft voor 76 van die 92 statushouders onderdak verzorgd, waardoor er op 1 juli 2016 nog zestien gehuisvest moesten worden. Door een taakstelling van 104, kwam het totaal voor 2016 op 120. Op dit moment wachten er daarvan nog 69 op huisvesting. Mochten die 69 aan het einde van 2016 nog niet gehuisvest zijn, dan schuiven ze door naar de eerste helft van 2017.

Afname

Voor de eerste helft van 2017 is de taakstelling door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vastgesteld op 13.000 te huisvesten vergunninghouders in heel Nederland. Dat aantal is een stuk lager dan de tweede helft van 2016. Dit is onder meer het gevolg van de afname van de stroom vluchtelingen, daardoor komen er minder asielzoekers naar Nederland.

Dit zorgt voor een afname van de behoefte aan huisvesting. Voor de tweede helft van 2017 verwacht men naar schatting 19.000 vergunninghouders te moeten huisvesten. In de taakstelling voor de tweede helft van 2017 is geen rekening meer gehouden met de ontwikkeling zoals hierboven geschetst, waardoor dat aantal vooralsnog een stuk hoger uitvalt dan in de eerste helft van 2017.

"De taakstellingen met betrekking tot 2016 hebben veel gevraagd van gemeenten, provincies, burgers en verschillende organisaties", aldus woordvoerder Gert-Jan Buitendijk namens minister Stef Blok (Wonen). De minister is tevreden over de inzet die alle betrokken partijen de afgelopen tijd hebben geleverd.

"Ze hebben zich allemaal hard ingezet om vergunninghouders te kunnen huisvesten in de gemeenten rekening houdend met het draagvlak van de lokale bevolking. Ik wil hierbij mijn dank en waardering uitspreken voor de geleverde inzet en de behaalde resultaten." Hij kijkt dan ook met veel vertrouwen uit naar de taakstelling in 2017.