Marjolijne Lewis wordt de nieuwe bestuurder van S&L Zorg. Vanaf 1 februari 2017 treedt zij aan. Momenteel is zij werkzaam als bestuurder bij MEE Rotterdam-Rijnmond.

Lewis heeft een opleiding gevolgd gericht op arbeids- en organisatiepsychologie. Van 2002 tot 2010 was zij wethouder van de gemeente Spijkenisse en vervulde zij functies binnen het onderwijs, de GGD en maatschappelijke stichtingen.

S&L Zorg biedt begeleiding aan meer dan 350 mensen met een verstandelijke beperking. De organisatie is vooral bekend door zorgwijken Sterrebos in Roosendaal en Lambertijnenhof in Bergen op Zoom waar cliënten wonen.