Martijn van Beers werkt als ZZP-er in de scheepvaartindustrie. Zijn broer Joris runt met een compagnon het bedrijf Zeef en Druk op industrieterrein Borchwerf II. 

Beiden zijn blij met hun zelfstandigheid, maar onderkennen ook de nadelen. Als je ziek wordt, heb je tijdelijk geen inkomen. Dat risico kun je afdekken met een verzekering, maar dat is duur. Een andere mogelijkheid is om met andere zelfstandigen te gaan samenwerken in een 'broodfonds'. Daarin steun je elkaar bij ziekte met schenkingen.

Een broodfonds bestaat uit minimaal twintig tot maximaal vijftig zelfstandige beroepsbeoefenaars, die elke maand geld opzij zetten op hun persoonlijke broodfondsrekening. Wie langdurig ziek is, krijgt van de anderen in zijn broodfonds maandelijks schenkingen om van rond te komen.

Vrijwel alle zieke zelfstandigen zijn binnen twee jaar weer aan het werk, daarom duren deze schenkingen maximaal twee jaar. De eerste maand na ziekmelding is voor eigen rekening. Deelnemers leggen een bedrag van 33 tot honderd euro per maand in, op een eigen rekening bij het broodfonds.

Zolang het geld niet wordt gebruikt, blijft het van jezelf. Mocht je een beroep op het fonds moeten doen, dan hangt de hoogte van de schenking die je krijgt af van de hoogte van je maandelijkse inleg. Dat kan variëren van 750 tot 2500 euro.

Start regionaal broodfonds

Omdat broodfondsen werken op basis van onderling vertrouwen is het de bedoeling dat deelnemers elkaar kennen of leren kennen. Ze hebben daarom regelmatig onderling contact. Er zijn in Nederland dik tweehonderd broodfondsen, verdeeld over meer dan honderd plaatsen. De regio West-Brabant is tot nu toe een witte vlek op de overzichtskaart van broodfondsen.

De broers Van Beers willen daar verandering in brengen en hebben het initiatief genomen een broodfonds te starten. "Op 9 januari houden we een bijeenkomst voor geïnteresseerden", vertelt Joris "Daar komen mensen van de landelijke organisatie uitleggen hoe het werkt. Voorwaarde is wel dat er genoeg belangstellenden zijn, dus mocht je overwegen mee te doen, meld je dan aan voor die bijeenkomst." 

De bijeenkost vindt vanaf 19.30 uur plaats in  Business en Meeting Center Frame 21, aan de Rietschotten 1 op Borchwerf II. Aanmelden kan via info@broodfonds.nl