'Om pleegouder te worden, hoef je geen superheld te zijn' staat in de flyer die uitgedeeld werd op de fototentoonstelling in het stadskantoor die deze week geopend werd door wethouder Corné van Poppel. 

Het belangrijkste is dat je als pleegouder een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden. In principe kan iedereen die ouder is dan 21 jaar pleegouder worden, ongeacht burgerlijke staat, culturele achtergrond, seksuele oriëntatie of financiële situatie.

Pleegzorg is een vorm van jeugdzorg die sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeente. De Roosendaalse gemeente werkt samen met Jeugdzorgaanbieder Juzt die specialistische hulp op het gebied van opvoeden en opgroeien biedt.

Juzt werkt samen met Bureau Jeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, scholen, kinderopvang, GGD en huisartsen. Als een kind niet meer veilig is in de thuissituatie en de situatie zorgwekkend wordt, als een alleenstaande ouder een tijdje niet voor het kind kan zorgen, moet er een oplossing gevonden worden.

Crisisopvang

Wendy van den Hil, pleegouder en medewerkster van Juzt vertelt: "Ik ben al negentien jaar pleegouder en heb gedurende die jaren via de crisisopvang veertig kinderen tijdelijk opgevangen. De problemen die je tegen komt zijn divers. Verslavingsproblemen, detentie, laag niveau van ouders, financiële problemen en een combinatie van deze factoren zorgen ervoor dat een kind niet meer thuis kan blijven wonen."

"We doen eerst altijd een netwerkonderzoek om te kijken of kinderen opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving, bij familie, vrienden of bekenden van school. Soms is de opvang van korte duur omdat een alleenstaande ouder een ziekenhuisopname moet ondergaan. Ieder kind heeft recht erop om in gezinsverband op te groeien. Dat is voor mij de reden geweest om pleegouder te worden. Zelf heb ik drie biologische kinderen en een pleegkindje van vijf. Ze was zes weken toen ze bij ons kwam en was via de rechter uit huis geplaatst omdat haar ouders niet voor haar konden zorgen."

Portretten

Op de expositie in het stadskantoor zijn prachtige kinderportretten te zien van kinderen die op zoek zijn naar een pleeggezin zoals Larissa van zeven en Boaz van acht. Het initiatief tot de tentoonstelling, in de ‘Week van de Pleegzorg’, is van Mieke Jorissen, medewerkster pleegzorg. Zij is blij met het resultaat en zegt: "Het is een reizende tentoonstelling die straks in bijna alle gemeenten in West-Brabant te zien is. Ons doel is aandacht vragen voor pleegzorg, werven van nieuwe pleegouders en de pleegouders die zich met hart en ziel inzetten, bedanken."

"In West-Brabant hebben we ongeveer 550 pleeggezinnen waarvan in Roosendaal ongeveer vijftig. Het aantal kinderen dat opgevangen moet worden stijgt, al geven we ook ambulante hulp in de probleemgezinnen. Nieuwe pleeggezinnen zijn nodig."

"Als je kunt kiezen uit meer gezinnen, kun je de juiste match voor het kind maken. Welke vorm van pleegzorg past, is voor ieder kind verschillend. Het ene kind is gebaat bij een gezinsverband met meerdere kinderen terwijl een ander kind de rust en warmte vind in een klein gezin. Het belangrijkste is opgroeien in een gewoon gezin."