De VVD Roosendaal wil van af van colportage na zonsondergang. Raadsleden Anneke Eijck en Marlon Frijters hebben daarover raadsvragen gesteld. 

De partij wijst erop dat de politie adviseert om in het donker niet open te doen voor onbekenden. Zij vinden het daarom niet kunnen dat er colporteurs zijn die tot 21.00 uur ’s avonds hun ronde maken. Het gaat om verkopers die producten deur aan deur verkopen.

De VVD stelt het college voor om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zo aan te passen, zodat colportage vanaf een half uur na zonsondergang niet meer mogelijk is. Hiervoor zouden geen ontheffingen mogen worden verleend.