De gemeente Roosendaal trekt twee miljoen euro uit voor projecten die bijdragen aan de ondersteuning van mensen met een zorgvraag. Initiatiefnemers kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

"Het gaat om initiatieven waarvan mensen zonder indicatie gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld voor eenzame mensen om elkaar te ontmoeten", licht wethouder Corné van Poppel van Zorg en Welzijn toe.

De nieuwe regeling is de opvolger voor de voormalige subsidie 'Transformatie Sociaal Domein.' Binnen dit potje was 800.000 euro beschikbaar in 2015 en 2016 voor verschillende projecten.

Daarbij ging het onder meer om ontmoetingsfuncties in verschillende woonzorgzorgcentra, een project van Humanitas om jongeren met financiële problemen te helpen, de inzet van getrainde ervaringsdeskundigen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), talentontwikkeling bij jongeren, een inloophuis voor thuiswonende mensen met dementie en het matchen van werkzoekende volwassenen met autisme bij werkgevers.

Dagelijks leven

Deze lopende projecten komen niet in aanmerking voor deze nieuwe subsidieregeling. "Succesvolle initiatieven krijgen een structurele subsidie die we uit een ander budget halen. Ook zijn er organisaties die zelf hun projecten kunnen financieren", benadrukt Van Poppel.

De twee miljoen euro is er voornamelijk voor nieuwe initiatieven. Op deze manier stimuleert de gemeente nog meer projecten die er toe bijdragen dat mensen mee kunnen doen in het dagelijks leven. Van Poppel benadrukt dat ook individuele personen met een goed idee een aanvraag kunnen indienen. Daarvoor dienen zij wel samen te werken met een organisatie, zoals een buurthuis of een vereniging.

De pot van twee miljoen is beschikbaar voor 2017 en 2018. Van Poppel verwacht dat dit voldoende is om sociale initiatieven in de wijken en dorpen te ondersteunen. Deze aanpak sluit aan bij de nieuwe aanpak van WegWijs Roosendaal.

In deze nieuwe organisatie werken de gemeente Roosendaal, WijZijn Traverse en MEE West-Brabant samen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg. Deze organisatie, die wordt gevestigd aan de Dunantstraat 80 in Roosendaal, geeft mensen advies, informatie, ondersteuning en verwijzing naar specialistische zorg.