Ook vrachtverkeer ontdekt sluiproute Vijverstraat

Ruim dertig jaar woont de familie Valentijn naar aller tevredenheid in de Vijverstraat te Sint Willebrord. Tot 2013, dan komt heel geleidelijk een einde aan hun rustig woongenot. 

Met de vernieuwing van de riolering in de Kaaistraat en Bremstraat ontdekt het verkeer namelijk al snel een alternatieve route. Volgens de familie is vanaf die tijd het verkeer in de Vijverstraat enorm toegenomen. "Een tendens die zich nog steeds voortzet, en niemand grijpt in", aldus de gedupeerde bewoner.

"De Kaaistraat is sinds de renovatie van 2013 heel onaantrekkelijk geworden voor het doorgaand verkeer. Daar zijn vooral de drempels debet aan. Gevolg is dat onze straat fungeert als sluiproute. Kwamen er voor 2013 zo’n honderd voertuigen door onze straat, nu tel ik het twintigvoud", aldus Jack Valentijn die zich vooral verbaasd over de terughoudende opstelling van de gemeente Rucphen.

Huiswerk

In juni 2014 vraagt Valentijn een gesprekje aan met de gemeente Rucphen. Hij heeft zijn huiswerk goed gedaan en met een lijst van mogelijke oplossingen schuift hij aan bij de betrokken ambtenaar. "Vanaf dat eerste contact ging het al direct mis. Ik werd te woord gestaan in de openbare ruimte van het gemeentehuis terwijl ik toch echt een afspraak had. Hij stond niet open voor mijn ideeën en argumenten."

Maar Jack Valentijn laat zich niet afwimpelen en springt op de bres voor zijn belangen. Met diverse ambtenaren uit de hoogste top bespreekt hij het probleem, zelfs met wethouders Martien de Bruijn, die het project Omleiding Rucphen in portefeuille heeft, en Laura Matthijssen deelt hij zijn ongenoegen.

"Ja, mooie beloftes ten overvloede, maar in de praktijk kwam er weinig van terecht. Wel is er naar aanleiding van dit gesprek een verkeerstelling gedaan, maar de uitkomst vind ik discutabel", waarbij gedupeerde een foto toont van de verkeersteller. "Die stond verkeerd opgesteld, niet haaks op de weg zoals duidelijk aangegeven op de bovenzijde van het apparaat. We hebben deze fout netjes via de BuitenBeter app gemeld." In 2015 wordt zelfs een camera geplaatst, maar ook dat leidt niet tot een concrete aanpak van het probleem.

De familie Valentijn heeft inmiddels een heel dossier met correspondentie opgebouwd. Het enige dat de familie wenst is een verkeersonvriendelijkere straat. Diverse suggesties hebben zij aangedragen zoals de aanpak van bestaande wegen, eenrichtingsverkeer (het stukje Vijverstraat tussen de Poppestraat en Kaaistraat), wegversmallingen en zelfs een doodlopende weg. "Al onze ideeën worden door de gemeente zo van tafel geveegd", aldus de heer Valentijn die zich steeds bozer maakt.

Vrachtverkeer

Zeker nu de verkeersstroom nog meer is toegenomen door de omleiding als gevolg van de reconstructie Bernhardstraat. "En niet alleen personenauto’s, ook het vrachtverkeer heeft de Vijverstraat ontdekt. Dat komt ook wel door het bord dat het vrachtverkeer direct na het verlaten van de A58 moet omleiden. Hier moet iets gebeuren, hopelijk gaan ze dat snel inzien."

Ondanks dat mijnheer steeds nul op het rekest krijgt is hij nog altijd positief over een goede afloop. "Hier moet iets gebeuren, hopelijk gaan ze dat snel inzien." In een reactie laat wethouder Martien de Bruijn weten: "Als die overlast er al zou zijn, is dit van tijdelijke aard. In de toekomst wordt het, na de reconstructie, alleen maar beter."

Tip de redactie