De gemeenten Roosendaal, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert verwachten dit jaar een tekort te hebben van meer dan vijf procent op de uitkering die zij krijgen vanuit het Rijk voor de uitvoering van de Participatiewet. 

Daaronder vallen onder meer re-integratietrajecten voor mensen met een arbeidsbeperking en het verstrekken van bijstandsuitkeringen.

Het Werkplein Hart van West-Brabant voert deze taak uit. De vijf gemeenten vormen samen met Etten-Leur sinds 2015 Werkplein Hart van West-Brabant. Etten-Leur is de enige gemeente van het Werkplein die het jaar afsluit met een tekort van minder dan vijf procent op het budget.

Speciale regeling

Het Rijk heeft een speciale regeling in het leven geroepen voor gemeenten die kampen met een tekort dat groter is dan vijf procent op het totale bedrag dat zij ontvangen voor de Participatiewet. Gemeenten kunnen dit jaar een aanvulling aanvragen bij het Rijk.

Volgens woordvoerder Erik Jacobs van Werkplein Hart van West-Brabant komen de tekorten, doordat het Rijk flink sneed in de budgetten voor gemeenten: "Dat was bijvoorbeeld in Moerdijk het geval." Het Werkplein verwacht dat er in 2017 geen sprake is van gaten in de begroting: "De verwachting is dat het Rijk meer geld beschikbaar stelt voor de uitkeringen."

Het tekort is mede ontstaan, doordat het Werkplein meer klanten krijgt. Mensen met een gedeeltelijke arbeidsbeperking kunnen geen aanspraak meer maken op een Wajonguitkering of een plek in de sociale werkvoorziening. Zij komen nu in de bijstand terecht. Ook wordt de stijging toegeschreven aan de verhoging van de AOW-leeftijd en de aanvraag van een bijstandsuitkering door vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Sneller uitstromen

De zes gemeenten hebben inmiddels maatregelen afgesproken om tekorten in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Zo wil het Werkplein de instroom van mensen met een bijstandsuitkering beperken door zoveel mogelijk te kijken naar wat iemand nog wel voor werk kan doen.

Daarbij dienen bijstandsgerechtigden sneller uit te stromen naar werk. Ook zetten de gemeenten in op leerwerktrajecten en op banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast komt er een speciale aanpak voor voormalige vluchtelingen. "Voor deze groep bereidt het Werkplein een specifieke taal-, leer- en werkaanpak voor participatie en re-integratie voor."