Kleine verenigingen in de gemeente Rucphen kunnen in 2017 rekenen op dezelfde subsidie als hun gelijkwaardige soortgenoten. 

Dat is de belangrijkste aanpassing in het nieuwe subsidieprogramma van de gemeente Rucphen dat vanaf 2017 gehanteerd zal worden. De nieuwe subsidies worden bovendien voortaan voor vier jaar vastgesteld. Ook is het aanvraagformulier minder ingewikkeld gemaakt.

Het subsidieprogramma wordt jaarlijks opgesteld door de gemeente. Het nieuwe programma heeft betrekking op subsidies voor onder meer cultuur, jeugdactiviteiten, ouderenorganisaties en sport.

"Met het subsidieprogramma willen we tot een breed scala aan voorzieningen en maatschappelijke activiteiten komen", stelt wethouder Cees Evers. "De leefbaarheid en de eigen kracht van de burgers neemt hiermee toe."

Gelijkwaardig

Het gelijk trekken van subsidies voor kleine organisaties is een opdracht die voort komt uit het hoofdlijnenakkoord. Eerder gebeurde het dat gelijkwaardige verenigingen verschillende bijdragen ontvingen van de gemeente.

"Dit was oneerlijk en is in het nieuwe programma aangepakt", legt wethouder Evers uit. "Je moet dan bijvoorbeeld denken aan een EHBO-vereniging of een Sinterklaascomité. Die hebben ongeveer dezelfde kosten en krijgen daarom voortaan dezelfde subsidie."

Het dikke pakket van aanvraagformulieren is ook verleden tijd. Het nieuwe aanvraagformulier voor een subsidie is slechts anderhalf A4’tje lang.

"Ik heb altijd al gezegd dat het formulier op een A4'tje moet kunnen passen. Het moet niet nodig zijn voor verenigingen en organisaties om een heel pakket aan formulieren door te moeten werken", legt de wethouder uit. Behalve de versimpeling van het formulier wordt de aanvraag ook minder tijdrovend gemaakt doordat subsidies voortaan voor vier jaar worden vastgesteld.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op de nieuwe regels. Zo moeten bijvoorbeeld SKW’s wel ieder jaar opnieuw subsidie aanvragen. Ook verenigingen die subsidie krijgen op basis van ledenaantal worden gevraagd ieder jaar een actuele ledenlijst aan te leveren.