Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker bracht maandagochtend een bezoek aan Roosendaal. Naar aanleiding van de bekendmaking van de aanvragen voor subsidies uit het Regionaal InvesteringsFonds (RIF) bezocht de minister de Zorgboulevard.

Bussemaker maakte bekend dat twee projecten van ROC West-Brabant op een bijdrage kunnen rekenen. Het gaat hierbij om de projecten 'Eventum', waar het Zoomvliet College bij betrokken is en 'Centrum voor Mobiliteit en Logistiek' waar onder andere het Radius College en Markiezaat College bij betrokken zijn.

RIF

Het RIF is opgezet om samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren. Het project Zorgboulevard Roosendaal ontving de subsidie in 2014. De minister ging op de Zorgboulevard in gesprek met zowel studenten als cliënten om een beeld te krijgen van de impact van het project.