Het is in feite het eerste grote dossier dat uit handen van de nieuwe wethouder Corné van Poppel komt. Opzet van Wegwijs Roosendaal is het creëren van één loket voor Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), jeugdhulp en maatschappelijke vraagstukken. Daarmee komen alle hulpverleners samen in de Dunantstraat 80.

Belangrijk doel achter deze plannen is het centraliseren van de juiste toegespitste hulp. Professionals die je gaan begeleiden om te zorgen dat achter de vraag van de cliënt het probleem duidelijk wordt en waarbij de verwijzing naar hulp specifiek op diezelfde klant is gericht.

"Het gemeentelijke Wmo-loket en het Centrum voor Jeugd en Gezin, waren voorheen gevestigd in HetPunt. Begin september zijn die verhuisd naar de Dunantstraat, waar binnenkort ook MEE West-Brabant en WijZijnRoosendaal bijkomen. Daarmee hebben we een centraal punt ingericht, waar inwoners ondersteuning kunnen krijgen om zelfstandig en prettig te leven", duidt de wethouder de nieuwe insteek.

Vertrouwen

Inwoners kunnen vertrouwen op onafhankelijke hulp en houden zelf de regie op de keuze van een passende oplossing. Ze kunnen terecht voor vragen over thuishulp, begeleiding, opvoedondersteuning, speciaal vervoer, dagbesteding, hulpmiddelen, woningaanpassing, schuldhulpverlening en mantelondersteuning.

"Doordat alle hulpverlenende instanties onder één dak zitten, zijn de lijnen kort en hoeft ‘het verhaal’ van de cliënt maar één keer verteld te worden", voegt Van Poppel daaraan toe.