Kober kinderopvang wil de 25 peutergroepen van Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal (SPR) overnemen. Daarover is een intentieverklaring ondertekend tussen de twee partijen. 

Het gaat om zeventien peutergroepen op de scholen van KPO (Stichting Katholiek Primair Onderwijs) en acht peutergroepen op de locaties van OBO (Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant).

Stichting Peuterspeelzalen Roosendaal zocht een andere overnamekandidaat, nadat eerder KPO en OBO onlangs afhaakten. Eerder was het de bedoeling dat de peutergroepen direct onder de vlag van de onderwijsorganisatie werden ondergebracht, maar dat bleek niet haalbaar.

Kober heeft aangegeven alle medewerkers die in vaste dienst zijn bij SPR over te willen nemen. Bij de overnamegesprekken zijn KPO en OBO nauw betrokken.

"Het doel is om als basisonderwijs en kinderopvang gezamenlijk te komen tot de vorming van integrale kind centra (IKC) in de gemeente Roosendaal. In een IKC vormen opvang, opvoeding, onderwijs en vrijetijdsbesteding een samenhangend geheel. Het kind en zijn of haar ontwikkeling wordt hierin centraal gesteld", meldt Kober.

Onderzoek

De komende tijd volgt meer onderzoek naar de overname. Er wordt dan onderzocht en besproken of de overgang van de peutergroepen en medewerkers naar Kober voor alle betrokkenen haalbaar is en aan welke voorwaarden dit zou moeten voldoen. Het streven is om dit voor 1 januari 2017 af te ronden.

De peutergroep van SPR die is gevestigd op de protestantse basisschool De Kroevendonk gaat niet mee over naar Kober. Die wordt opgenomen als zelfstandig geheel binnen Stichting Protestants Christelijk Onderwijs.