Ruim twee miljoen aan subsidies in Halderberge

Komend jaar krijgen de Halderbergse verenigingen en welzijninstellingen ruim twee miljoen euro aan subsidies van de gemeente. 

Dit is feitelijk een hoger bedrag dan voorgaande jaren, maar dat zit hem vooral in de inflatie en de gelden voor de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) die voor het eerst onder deze paraplu zijn ondergebracht. Wel is de ondersteuningsubsidie voor alle verenigingen verhoogd met tien procent.

In totaal verstrekt de gemeente Halderberge in 2017 2.139.960 euro subsidie aan Halderbergse verenigingen met minstens 25 leden die in de gemeente wonen. Twee jaar geleden werden er stevige bezuinigingskeuzes gemaakt. Een daarvan was het afschaffen van de waarderingsubsidies voor verenigingen van 250 euro per jaar.

Het college van B&W koos er echter voor om deze subsidie om te vormen tot ondersteuningsubsidie. Vorig jaar werd het bedrag verlaagd naar 200 euro. "We hebben nu echter weer financieel de ruimte om dit te verhogen. De Halderbergse clubs krijgen nu dus 225 euro", legt wethouder Jan Paantjens uit. We zijn erg blij met het levendige verenigingsleven in Halderberge en willen dat ook zeker ondersteunen."

VVE-gelden

Paantjens benadrukt dat het subsidiebedrag hoger lijkt te liggen dan voorgaande jaren. "Het lijkt alsof we drie ton meer aan subsidie verstreken, maar eigenlijk is dat alleen op papier het geval. Het is namelijk zo dat de bijdragen aan de Vroeg en Voorschoolse Opvang voor het eerst onder deze welzijnsubsidies zijn ondergebracht. Daardoor lijkt het een fikse verhoging, maar eerst viel het gewoon onder een andere noemer. Feitelijk gezien verstrekken we iets minder subsidie", zo legt hij uit.

Niet alleen de verenigingen hebben een verhoging gekregen qua ondersteuningsbijdrage. Ook de professionele instellingen krijgen meer geld gestort van de gemeente.

"Jarenlang moesten deze het doen zonder indexering. We hebben hier nu ook naar gekeken en we hebben besloten de budgetten van de professionele instellingen te verhogen met 1 procent", zegt Paantjens. Verenigingen en welzijnsinstellingen kunnen tot 18 november een zienswijze indienen. Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2017 in november kan de gemeenteraad nog aanpassingen vragen.

Tip de redactie