Opnieuw financiële meevaller voor Roosendaal

Dik een week geleden maakte wethouder Theunis bekend dat het structurele overschot op de gemeente oploopt naar 1,4 miljoen euro in 2020. 

Dat is het gevolg van de aangepaste uitkering die de gemeente van het rijk ontvangt. Nu brengt hij nog meer goed nieuws – onder een licht voorbehoud – dat het overschot nog hoger zal uitvallen en zal oplopen naar ongeveer vijf miljoen euro.

Rijksbijdrage

Dat de rijksbijdrage omhoog ging, was een gevolg van het feit dat er nieuwe verdeelmodellen zijn vastgesteld. Dat was nodig omdat de financiële gevolgen van de overheveling van taken van het rijk naar de gemeenten – onder meer op het gebied van de zorg – nog niet waren doorgerekend. Bij de eerder bekendgemaakte herverdeling, was nog geen rekening gehouden met een aanpassing van de verdeling van de budgetten voor de bijstand.

Ook die zijn nu in een nieuw, objectief verdeelmodel opgenomen. Theunis: "Dat pakt slecht uit voor de tien grootste gemeenten in het land, maar blijkt gunstig voor middelgrote gemeenten, waaronder Roosendaal." De wethouder tekent daarbij aan dat het om een voorlopige vaststelling gaat – vandaar het voorbehoud – maar dat de praktijk leert dat de in het najaar voorgestelde verdeling meestal wordt gehandhaafd.

Samenleving

Theunis: "Met het extra geld kunnen we veel voor de Roosendaalse samenleving doen. De vraag is: op welke wijze. Toen we enkele jaren geleden voor moeilijke beslissingen stonden, hebben we een beroep op alle partijen in de raad gedaan om mee te denken over de verdeling van de pijn. Daarom vinden we als college, dat er ook raadsbreed moet worden nagedacht over de wijze waarop we de extra financiële ruimte gaan gebruiken."

"Natuurlijk, dat die ruimte er komt staat nog niet voor honderd procent vast, we waarschuwen daarom tegen overhaaste beslissingen, maar het is verstandig om nu al samen na te denken over een verstandige inzet van het extra geld." 

Theunis stelt vast dat er voor alle politieke stromingen interessante investeringen haalbaar zijn. “En daarbij gaat het niet om slechts enkele duizenden euro’s."

NUwerk

Tip de redactie